LEY Nº 2958: CREANDO EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA EL PROGRAMA “GÓNDOLA PAMPEANA”
SANTA ROSA, 29 de diciembre de 2.016 -Boletín Oficial Nº 3.240- 13/01/2.017.

Reglamentada: Decreto Nº 3283/22

Ley Nº 2958*

Decreto Nº 3283/22

Anexo Decreto Nº 3283/22