LEY Nº 38 - LEY GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

SANTA ROSA, 17 de diciembre de 1.953 - Boletín Oficial Nº 7 - 31/12/53 .-
Modificatorias:
Decretos Ley: 600/58 (B.O. Nº 177), 2102/58 (B.O.Nº 202), (POSTERIORMENTE DEROGADO POR ART. 8 NJF); 407/59 (B.O. Nº 222); 2205/59 (B.O. Nº 256); 1084/81 (B.O. Nº 1394).
Normas Jurídicas de Facto: NJF 809/77 (B.O. Nº 1180); NJF 837/77 (B.O. Nº 1199); NJF 1118/82 (B.O. Nº 1424); NJF 1138/82 (B.O. Nº 1438); NJF 1260/82(B.O. Nº 1509);
Leyes: LEY Nº 713 (B.O. Nº 1516); LEY Nº1784 (B.O. Nº 2247); LEY Nº 2025 (B.O. Nº 2508); LEY Nº 2150 (B.O. Nº 2613); LEY Nº 2230 (B.O. Nº 2665); LEY Nº 2237 (B.O. Nº 2665); LEY Nº 2291 (B.O. Nº 2705); LEY Nº 2292 (B.O. Nº 2706); LEY Nº 2.371 (B.O. Nº 2760); LEY Nº 2.926 (Sep. B.O. Nº 3.222); LEY Nº 3056 (Sep. II B.O. Nº 3290); LEY Nº 3165 (B.O. Nº 3372), LEY Nº 3234 (B.O. Nº 3419), Ley Nº 3311 (Sep. I B.O. Nº 3447), Ley Nº 3379 (B.O. Nº 3488 - 15/10/21), Ley Nº 3475 (B.O. Nº 3475).

Reglamentada.
Decreto Nº 3394/18 (B.O. Nº 3330), modificado por Dto. Nº 1659/20 (B.O. Nº 3425).

Ley Nº 38

Decreto Nº 3394/18